Inlägg

Våra priser för leveransvirke/m3fub

juli 2016

• sågtimmer/gran: 500:-
• sågtimmer/tall: 490:-
• barrmassaved: 275:-
• rötved: 140:-

-- PENGAR.jpg