Familjeföretaget

Med anor från 40-talet

Företaget drivs av bröderna Kenneth och Sören Gejbo och har 11 anställda. Det sågade och hyvlade virket uppgår till ca: 30.000 m3f/år och detta utgör en årlig omsättning på ca: 110 miljoner kronor. Detta innebär att cirka 350 stockar sågas per timme, vilket motsvarar en timmerbil med släp.
Vi har ett gynnsamt geografiskt läge ifråga om tillgång på god kvalité av gran. Edsele Såg har idag ett mycket gott namn på marknaden, särskilt hos kunder med höga krav på kvalitet.

All råvara köps på rot av privata skogsägare och avverkas i egen regi av våra entreprenörer.

Timmer travmäts med stickprov av VMF Nord (opartisk virkesmätarförening) till fasta priser.

Mondi Packaging i Väja är köpare av massaved och cellulosaflis.

Företaget är…

Tripple A ratade – Företaget är sedan flera år AAA-ratade för högsta kreditvärdighet i
 Dun & Bradstreets kreditrating system.
Certifierad enligt ISO 9001:2008 – Edsele Såg är certifierad och har 
mottagit sitt ISO 9001:2008 certifikat inom kvalitet av det ackrediterade certifieringsbolaget Intertek.
PEFC Certifierade, ett internationellt system för certifiering av skogsbruk och virkeshandel

Läs vår miljöpolicy här 
och revisionsrapport 2022 här!

Certifierierar din skogsmark eller entreprenörsverksamhet, www.skogscertifiering.se

Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk

Spårbarhet av skogs- och trädbaserade produkter – krav
Användning av PEFC:s varumärke – krav

Chain of Custody of Forest and Tree Based Products

Hanteringa av personuppgifter GDPR