• 1974

  Pappa Harald med sönerna Kenneth & Sören

 • 1975

  Byggs de första virkesmagasinen

 • 1976-77

  Ett nytt hyvleri med klyvlinje uppförs


 • 1984

  Byggnation av nytt såghus (2500m2) och nya virkestorkar påbörjas

 • 1985

  Ny såglinje med nytt sågintag

 • 1991

  Nytt kombiverk med 30 sjunkfack

 • 1993

  Ytterligare ett virkesmagasin uppförs

 • 1994

  Hyvleriet byggs ut och en ny hyvel installeras

 • 1998

  Sprinkler installation. Två av totalt fyra tankar läggs ned, tillsammans rymmer de 360 000 l vatten. Två nya virkesmagasin byggs

 • 1999

  Tre stora virkestorkar med panncentral byggs

 • 2000-2001

  Hela gamla såglinjen rivs ut och ersätts med en modern linje med bland annat 3D mätning.

 • 2004

  Ny virkestilt för dubbla virkespaket.

 • 2005

  I justerverket och packetering installeras nya enstyckematare. Nytt hyvelintag med bland annat kupvändare.

 • Förutom alla dessa investeringar har truckar, timmertraktorer och hjullastare inköpts och bytts ut

Historiskt tillbakablick

i form av gamla tidningsklipp

Edsele Såg startades 1943 av pappa Harald Gejbo och mellan åren 1950-1974 drevs företaget som enskild firma.
1974 bildade sönerna Kenneth & då endast 14-årige Sören Aktiebolag. Företaget som är ett anrikt sågverk har under åren utvecklats till en modern anläggning med det allra senaste i teknikväg.

Sågverket som klarar kriserna 1975

Välskött hyvleri 1978

Råvarubrist 1982
Satsar 8 milj i nytt sågverk 1984
Utbyggnad i Edsele viktigast 1984

Familjesågen ökar tempot 1984 

Barkavfall från Edsele 1985

Jobb åt sju 1986

Åretruntdrift 1990 

Edsele Såg vill växa 1998 

Pelletstillverkning 2004