Kontaktinformation

0623-203 70 • info@edselesag.se

Sågproduktion, råvaruinköp och koordination av entreprenörer
Sören Gejbo 070-318 55 46 • soren@edselesag.se

Försäljning, kundkontakt och förädling
Kenneth Gejbo 0623-203 70 • 070-592 99 94 • kenneth@edselesag.se

Bokföring, fakturering, utbetalningar, redovisning till skogägare och entreprenörer
Cathrin Gejbo 0623-203 70 • 076-800 73 76 • chatrin@edselesag.se

Virkesorder, redovisning, marknadsföring och städ
Lena Strandqvist 070-22 33 711 • lena@edselesag.se

Christopher Gejbo 0738-33 55 77 • christopher@edselesag.se


Såg
Tomas Berglund •  sagen@edselesag.se