Kontaktinformation

EDSELE SÅG AB Ramneå 118 • 883 91 Edsele • 0623-203 70 • info@edselesag.se

Sågproduktion
Tomas Berglund 070-646 77 66 • sagen@edselesag.se

Råvaruinköp, koordination av entreprenörer och virkesorder
Christopher Gejbo 0738-33 55 77 christopher@edselesag.se

Försäljning, kundkontakt och förädling
Kenneth Gejbo 0623-203 70 • 070-592 99 94kenneth@edselesag.se

Bokföring, fakturering, utbetalningar, redovisning till skogägare och entreprenörer
Cathrin Gejbo 0623-203 70 • 076-800 73 76chatrin@edselesag.se