Sågproduktion

År 2001 gjordes en investering i en helt ny såglinje, nya torkar och ströläggare, därmed fördubblades kapaciteten. I den nya såglinjen används en speciell teknik som optimerar och tar ut maximalt utbyte av stocken. Det behövs numera bara en enda operatör för att sköta såglinjen. Sågen består av en ARI reducerklinglinje med totalt 13 st skärande klingor.
Under 2005 installerades en Board Profiler, BENIMA vilken gör att brädan kapas och sorteras med optisk och automatiskt avläsning helt maskinellt.

Vidareförädling/hyvleri

Nittio procent av det sågade virket vidareförädlas och då största delen till regel och ytterpanel. Försäljningen sker i huvudsak till husfabriker och bygghandel. Vi är inte större än att vi med kort varsel kan ställa om produktionen för att passa kundens önskemål.