Vi köper rotposter och leveransrotköp • utför avverkningsuppdrag….

i Sollefteå & Strömsunds kommun

Vårt område tillhör ett av Sveriges bäste grandistrikt där den senvuxna friskkvistiga granen är utmärkande. Verksamheten i nuvarande omfattning kräver drygt 60 000 m3 sågtimmer, ca: 120 000 m3 f på rot. Råvaruinköpen består av 85 % gran och 15 % talltimmer som vi köper direkt av skogägaren utan melllanhänder inom en geografisk radie på ca: 10 mil. De flesta av våra uppdrag finns i Strömsund och Sollefteå kommuner.
Köp och avverkning bedrivs mycket kostnadseffektivt och med hänsyn till förmån för naturvärden av våra kompetenta entreprenörer.